• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 11/2021/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/04/2021 Văn bản được ban hành 11/2021/QĐ-UBND
15/04/2021 Văn bản có hiệu lực 11/2021/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.