• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Ban hành Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số ký hiệu 83/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/12/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Nguồn thu thập Văn bản do VP UBND tỉnh cung cấp Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chủ tịch Hồ Quốc Dũng
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.