• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
Số ký hiệu 59/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/08/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/09/2020
Nguồn thu thập Văn phòng UBND tỉnh Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Phó Chủ tịch  
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

thay thế Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.