• Nghị quyết 26/2010/NQ-HĐND7

  Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND7

  Về việc Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  10/12/2010

  20/12/2010

 • Nghị quyết 35/2010/NQ-HĐND7

  Về chế độ công tác phí trong nước, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND7

  Về việc mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 36/2010/NQ-HĐND7

  Về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7

  Về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương

  10/12/2010

  01/01/2011

 • Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND7

  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 32/2010/NQ-HĐND7

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 37/2010/NQ-HĐND7

  Về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND7

  Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015

  10/12/2010

  20/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.