• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/06/2016 Văn bản được ban hành 07/2016/TTLT-BTP-BTC
25/07/2016 Văn bản có hiệu lực 07/2016/TTLT-BTP-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.