• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 45/2011/TT-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/06/2011 Văn bản được ban hành 45/2011/TT-BGTVT
01/08/2011 Văn bản có hiệu lực 45/2011/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.