• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/02/2012 Văn bản được ban hành 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA
26/03/2012 Văn bản có hiệu lực 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA
23/08/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.