• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2019
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 272/2006/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/12/2006 Văn bản được ban hành 272/2006/QĐ-UBND
04/01/2007 Văn bản có hiệu lực 272/2006/QĐ-UBND
18/09/2010 Bị bãi bỏ 1 phần 32/2010/QĐ-UBND Xem tại đây
15/08/2019 Văn bản hết hiệu lực 272/2006/QĐ-UBND
15/08/2019 Bị thay thế 14/2019/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.