• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 18/2018/QĐ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/07/2018 Văn bản được ban hành 18/2018/QĐ-HĐND
01/08/2018 Văn bản có hiệu lực 18/2018/QĐ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.