• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu 01/2018/TT-BNV Ngày ban hành 08/01/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Nguồn thu thập Công báo Chính phủ Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.