• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2018
Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 16/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/06/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/06/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Quản lý khu cụm, điểm công nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Phạm vi
  • \

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.