• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2019
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 06/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/04/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/04/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Phạm vi
  • \

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.