• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 11/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/06/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Khiếu nại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Phạm vi
  • \

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.