• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 03/08/2007
Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều
Số ký hiệu 78/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 10/06/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 04/07/2005
Nguồn thu thập Công báo số 23, năm 2005 Ngày đăng công báo 19/06/2005
Ngành
  • Nội vụ
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 113/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều Ngày hết hiệu lực 03/08/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.