• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/06/2008
Thông tư hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường
Số ký hiệu 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC Ngày ban hành 29/04/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 02/06/2008
Nguồn thu thập Công báo số 271+272; Ngày đăng công báo 18/05/2008
Ngành
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Kiểm tra ngày 27/11/2017, bởi Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.