• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2012
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
Số ký hiệu 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA Ngày ban hành 10/02/2012
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 26/03/2012
Nguồn thu thập Công báo số 179+180, năm 2012 Ngày đăng công báo 01/03/2012
Ngành
  • Công an
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm
Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Bộ Công an Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.