• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/1981
  • Ngày hết hiệu lực: 04/06/1993
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ tư pháp.
Số ký hiệu 143-HĐBT Ngày ban hành 22/11/1981
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/12/1981
Nguồn thu thập Phụ lục Công báo - Số 5-1981; Ngày đăng công báo 30/11/1981
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Bộ trưởng Chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 38-CP Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp Ngày hết hiệu lực 04/06/1993
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.