• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 03/02/2014
Ban hành Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 32/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/09/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/09/2010
Nguồn thu thập Công báo Số 32 năm 2010 Ngày đăng công báo 05/10/2010
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đường bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Nguyễn Hoàng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Bình Dương\

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 03/2014/QĐ-UBND Ban hành “Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương” Ngày hết hiệu lực 03/02/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.