• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hỉện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT Ngày ban hành 29/10/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/12/2014
Nguồn thu thập Công báo số 1035+1036 Ngày đăng công báo 08/12/2014
Ngành
  • Tài chính
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trương Chí Trung
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.