• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 40/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành 17/09/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/09/2012
Nguồn thu thập Công báo số 26 + 27, năm 2012 Ngày đăng công báo 21/09/2012
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Văn hóa
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Lê Thanh Cung
Phạm vi
  • Tỉnh Bình dương

Thông tin áp dụng

1. Quy định này áp dụng cho việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 2. Mọi gia đình công dân có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân, công an nhân dân) phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm vận động gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện Quy định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.