• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 20/08/2019
Về việc sửa đổi “Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn của tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 09/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/04/2011
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/04/2011
Nguồn thu thập Công báo Số 14 + 15 năm 2011 Ngày đăng công báo 27/05/2011
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Lê Thanh Cung
Phạm vi
  • Tỉnh Bình Dương.

Thông tin áp dụng

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.