• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 01/2015/CT-UBND Ngày ban hành 05/03/2015
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 15/03/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Trần Văn Nam
Phạm vi
  • Tỉnh Bình Dương\

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.