• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2014
Sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của trung tâm văn hóa-thể thao xã và thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn
Số ký hiệu 05/2014/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 30/05/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Văn hóa cơ sở
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.