• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2021
Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 15/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành 30/11/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/12/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương Chủ tịch Phạm Văn Cành
Phạm vi
  • \

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.