• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm của Tòa án nhân dân
Số ký hiệu 14/2011/UBTVQH12 Ngày ban hành 19/02/2011
Loại văn bản Pháp lệnh Ngày có hiệu lực 01/07/2011
Nguồn thu thập Công báo số 171+172, năm 2011 Ngày đăng công báo 05/04/2011
Ngành
  • Tòa án
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Luật 62/2014/QH13 Tổ chức Tòa án nhân dân Ngày hết hiệu lực 01/06/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.