• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2012
Ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số ký hiệu 57/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập CÔNG BÁO Số 41+42 Ngày24/12/2010 Ngày đăng công báo 24/12/2010
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Phó Chủ Tịch Thường Trực Lê Thanh Cung
Phạm vi
  • Tỉnh Bình Dương\

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bằng Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2012 Ngày hết hiệu lực 01/01/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.