• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2015
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Số ký hiệu 08/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 21/01/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/03/2015
Nguồn thu thập Công báo số 189+190, năm 2015 Ngày đăng công báo 05/02/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Hải quan
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.