• Luật 71/2014/QH13
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị bãi bỏ một phần
Văn bản được sửa đổi bổ sung
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.