• Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh

  01/10/2020

  12/10/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

  Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương độc lập trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh

  22/07/2020

  04/08/2020

 • Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  11/06/2020

  22/06/2020

 • Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh

  11/06/2020

  22/06/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.