• Quyết định 16/2021/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh

  11/06/2021

  25/06/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  18/05/2021

  01/06/2021

 • Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh

  11/05/2021

  25/05/2021

 • Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  10/05/2021

  20/05/2021

 • Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  20/04/2021

  10/05/2021

 • Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

  Ban hành quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

  14/04/2021

  26/04/2021

 • Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  07/04/2021

  20/04/2021

 • Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Quy định mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia

  22/03/2021

  01/04/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

  25/02/2021

  08/03/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh

  17/02/2021

  01/03/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.