• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 43/QĐ-LĐTBXH
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/02/2000 Văn bản được ban hành 43/QĐ-LĐTBXH
21/02/2000 Văn bản có hiệu lực 43/QĐ-LĐTBXH
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.