• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/05/2013
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Iệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
Số ký hiệu 41/2013/TT-BTC Ngày ban hành 11/04/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/05/2013
Nguồn thu thập Từ số 223 đến số 224 Ngày đăng công báo 27/04/2013
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý tài chính doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.