• Nghị định 66/2009/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

  01/08/2009

  15/09/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 57/2009/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

  08/07/2009

  01/09/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 45/2009/NĐ-CP

  Hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh

  13/05/2009

  01/07/2009

 • Nghị định 137/2009/NĐ-CP

  Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

  23/04/2009

  08/06/2009

 • Nghị định 37/2009/NĐ-CP

  Quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

  23/04/2009

  08/06/2009

 • Nghị định 36/2009/NĐ-CP

  Về quản lý, sử dụng pháo

  15/04/2009

  01/06/2009

 • Nghị định 22/2009/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  24/02/2009

  10/04/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 19/2009/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ

  19/02/2009

  05/04/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 15/2009/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

  13/02/2009

  01/04/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị định 125/2008/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

  11/12/2008

  31/12/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.