• Hiệu lực: Còn hiệu lực
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2016 Văn bản được ban hành 1211/2016/UBTVQH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.