• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/2004
Về việc Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu 04/2004 /QĐ-BNV Ngày ban hành 16/01/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/02/2004
Nguồn thu thập Công báo số 9, năm 2004 Ngày đăng công báo 12/02/2004
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.