• Quyết định 1575/QĐ-BCT

  Đính chính Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

  16/06/2020

  ...

 • Thông tư 10/2020/TT-BCT

  Bãi bỏ Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

  15/06/2020

  31/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 09/2020/TT-BCT

  Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

  14/05/2020

  14/05/2020

 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

  21/04/2020

  21/04/2020

 • Thông tư 08/2020/TT-BCT

  Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

  08/04/2020

  25/05/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-TTg

  Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

  06/04/2020

  22/05/2020

 • Thông tư 07/2020/TT-BCT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân

  30/03/2020

  ...

 • Nghị định 35/2020/NĐ-CP

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

  24/03/2020

  15/05/2020

 • Thông tư 06/2020/TT-BCT.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

  24/03/2020

  08/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.