• Thông tư 24/2022/TT-BCT

  Thông tư 24/2022/TT-BCT quy định Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - mồi nổ tăng cường

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 21/2022/TT-BCT

  Thông tư Thông tư 21/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)

  31/10/2022

  01/07/2022

 • Thông tư 20/2022/TT-BCT

  Thông tư 20/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây nổ thường

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 26/2022/TT-BCT

  Thông tư 26/2022/TT-BCT Quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Hexogen

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 22/2022/TT-BCT

  Thông tư 22/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ ANFO chịu nước

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 28/2022/TT-BCT

  Thông tư số 28/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 17:2022/BCT về về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 27/2022/TT-BCT

  Thông tư 27/2022/TT-BCT Quy chuẩn về an toàn chai LPG composite

  31/10/2022

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư '18/2022/TT-BCT

  Thông tư số 18/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-5:2022/BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS

  31/10/2022

  01/07/2023

 • Thông tư 29/2022/TT-BCT

  Thông tư 29/2022/TT-BCT Quy chuẩn về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

  31/10/2022

  01/07/2013

 • Thông tư 23/2022/TT-BCT

  Thông tư Thông tư 23/2022/TT-BCT ban hành Quy chuẩn về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời

  31/10/2022

  01/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.