• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 04/2020/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/01/2020 Văn bản được ban hành 04/2020/QĐ-TTg
28/02/2020 Văn bản có hiệu lực 04/2020/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.