• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 10/09/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 37/2005/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/11/2005 Văn bản được ban hành 37/2005/QĐ-BCN
29/12/2005 Văn bản có hiệu lực 37/2005/QĐ-BCN
10/09/2020 Văn bản hết hiệu lực 37/2005/QĐ-BCN
10/09/2020 Bị hết hiệu lực 17/2020/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.