• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/12/2007 Văn bản được ban hành 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD
11/01/2008 Văn bản có hiệu lực 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.