• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2007/TT-BCT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/10/2007 Văn bản được ban hành 05/2007/TT-BCT
18/11/2007 Văn bản có hiệu lực 05/2007/TT-BCT
01/09/2013 Văn bản hết hiệu lực 05/2007/TT-BCT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.