• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2004
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 71/2004/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/08/2004 Văn bản được ban hành 71/2004/QĐ-BTC
26/09/2004 Văn bản có hiệu lực 71/2004/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.