• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 78/2005/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/11/2005 Văn bản được ban hành 78/2005/QĐ-BTC
22/11/2005 Văn bản có hiệu lực 78/2005/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.