• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2564/QĐ-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/08/2005 Văn bản được ban hành 2564/QĐ-BTC
02/08/2005 Văn bản có hiệu lực 2564/QĐ-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.