• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/1978
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 142-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/06/1978 Văn bản được ban hành 142-CP
06/07/1978 Văn bản có hiệu lực 142-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.