• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 08/09/2008
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
Số ký hiệu 126/2007/QĐ-TTg Ngày ban hành 01/08/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 31/08/2007
Nguồn thu thập Công báo số 564+565, năm 2007 Ngày đăng công báo 16/08/2007
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 108/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao Ngày hết hiệu lực 08/09/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.