• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 10/06/2007
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Số ký hiệu 161/2004/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/09/2004
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/09/2004
Nguồn thu thập Công báo số 12 năm 2004 Ngày đăng công báo 12/09/2004
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 63/2007/QĐ-TTg Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính Ngày hết hiệu lực 10/06/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.