• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 02/07/2005
The circular providing guidelines on the implementation of the Decree No 78/2003/ND-CP dated 1 July 2003 of the Government on the issuance of List of Commodities and tax rates of Vietnam for implementation of Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) of ASEAN countries for 2003-2006 period (Content Attached)
Số ký hiệu 64/2003/TT-BTC Ngày ban hành 01/07/2003
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/08/2003
Nguồn thu thập Công báo số 103 đến 105 Ngày đăng công báo 24/07/2003
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 45/2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003, Nghị định số 151/2004/NĐ-CP ngày 05/08/2004, Nghị định số 213/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004, Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN Ngày hết hiệu lực 02/07/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.