• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2012
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
Số ký hiệu 111/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 08/04/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 02/05/2004
Nguồn thu thập Công báo số 9, 2004; Ngày đăng công báo 17/04/2004
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia được thay thế bằng Luật Lưu trữ (Theo Quyết định số 1182/QĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013) Ngày hết hiệu lực 01/07/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.