• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/09/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
Số ký hiệu 108/2008/QĐ-TTg Ngày ban hành 08/08/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/09/2008
Nguồn thu thập Công báo số 469+470, năm 2008 Ngày đăng công báo 24/08/2008
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.